VI. TÜRKİYE’DE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ALANINDA YAŞANILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ SEMPOZYUMU

(İş Sağlığı ve Güvenliğinde Yapay Zekâ ve Dijitalleşme Uygulamaları)

Etkinlik Konusu : Türkiye’de İş Sağlığı ve Güvenliğinde yapay zekâ ve dijitalleşme sürecinde yapılan çalışmalar, sektördeki problemler ve çözüm önerileri.

Etkinlik Zamanı : 20 Ekim 2022

Etkinlik Yeri : NP Sağlık Yerleşkesi İbni Sina Konferans Salonu - Ümraniye /İstanbul

Etkinlik Kapsamı :

  • Üniversitelerin iş sağlığı ve güvenliği bölümlerinden akademisyen hocaların İSG’de dijitalleşme çalışmalarının sempozyum kapsamında sunulması.
  • Sanayide iş güvenliği uzmanı ve üst düzey yönetici olarak çalışan iş güvenliği uzmanlarının İSG’de dijitalleşme ile ilgili yaşadıkları tecrübeleri ve sorunları sunmaları.
  • Üniversite ve sanayi firmaları İSG’de dijitalleşme konusunda bir araya getirmek.
  • İSG’de yapay zekâ ve dijitalleşme süreçlerinden yaşanan problemlere çözüm önerilerinde bulunmak.

Sempozyum TÜBİTAK-BİDEB 2223B Yurt İçi Bilimsel Etkinlik Düzenleme Desteği almaya hak kazanmıştır

Önemli Tarihler

Kongre Tarihi 20 Ekim 2022
Özet Gönderim Son Tarih 15 Eylül 2022
Tam Metin Gönderim Son Tarih 30 Eylül 2022
Sempozyum Bildiri Kitabı Yayın Tarihi 1 Aralık 2022

Etkinlik Katılım Formu


ETKİNLİK PROGRAMI

Salon I

Açılış Konuşmaları

10:00-10:20

Prof. Dr. Nevzat Tarhan (Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektör)

10:20-10.40

Prof. Dr. Arif Aktuğ Ertekin (Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı)

10:40-11:00

M. Nevzat Ataklı (TRIO Mobil CEO)

11:00-11:20

Dr. Öğr. Üyesi Rüştü UÇAN (Meska Vakfı Başkanı)

11:20-11:40

Levent Kenan KİBAR- ÇSGB İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü

11:40-12:00

Dr. Hasan Selçuk Selek (TEYDEB Başkan Yardımcısı)

Öğle yemeği arası 

Salon I, I. Oturum

Özlem Çaltı, Trio Mobil Stratejik Müşteriler Grup Müdürü

13:00-13:20

Panasonic Yahya Kemal Kösali İSG Müdürü

13:40-14:00

Daikin Mehmet Kanpolat İSG Sorumlusu

14:00-14:20

Haier İsmet Belikuşaklı İSG Uzmanı

14:20-14:40

BSH Bahar Sadık Öner Lojistik Mühendisliği Bölüm Başkanı

14:40-15:00

Borusan Lojistik Kıvanç Demir Çevre,İş Sağlığı Güvenliği Müdürü

15:00-15:20

Samsung Vesile Güleryüz Çevre ,İş Sağlığı Güvenlği Uzmanı

Çay arası

Salon I, II. Oturum

Oturum Başkanı: Doç. Dr. Müge Ensari Özay

16:00-16:20

Kabul alan Bildiri Sunumu – ilan edilecek

16:20-16:40

Kabul alan Bildiri Sunumu – ilan edilecek

16:40-17:00

Kabul alan Bildiri Sunumu – ilan edilecek

17:00-17:30

Kapanış KonuşmasıSalon II

Salon II, I. Oturum

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Haydar Sur

13:00-13:20

Efari bahçevan – Process Güvenliğinde Dijital Çözümler

13:40-14:00

Kabul alan Bildiri Sunumu – ilan edilecek

14:00-14:20

Kabul alan Bildiri Sunumu – ilan edilecek

14:20-14:40

Kabul alan Bildiri Sunumu – ilan edilecek

14:40-15:00

Kabul alan Bildiri Sunumu – ilan edilecek

15:00-15:20

Kabul alan Bildiri Sunumu – ilan edilecek

Çay arası

Salon I, II. Oturum

Oturum Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi Rüştü UÇAN

15:40-16:00

Dr. Kaan Özkan Karadağ (İBB İş sağlığı ve Güvenliği Müdürü)

16:00-16:20

Kabul alan Bildiri Sunumu – ilan edilecek

16:20-16:40

Kabul alan Bildiri Sunumu – ilan edilecek

16:40-17:00

Kabul alan Bildiri Sunumu – ilan edilecek

17:00-17:30

Kapanış Konuşması

 

DÜZENLEME KURULU

Unvan Adı, Soyadı Üniversite 

Prof. Dr. 

Emine CAN 

İstanbul Medeniyet Üniversitesi

Doç. Dr. 

Fatih YILMAZ

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi

Doç. Dr.

Müge ENSARİ ÖZAY

Üsküdar Üniversitesi

Dr. Öğretim Üyesi

Gamze KAĞAN

Üsküdar Üniversitesi

Dr. Öğretim Üyesi 

Hacer KAYHAN

Üsküdar Üniversitesi

Dr. Öğretim Üyesi 

İpek KOCAGİL ERSOY

Doğuş Üniversitesi

Dr. Öğretim Üyesi 

Nuri BİNGÖL

Üsküdar Üniversitesi

Dr. Öğretim Üyesi 

Nurullah YÜCEL

İstanbul Sağlık Bilimleri Üniversitesi

Dr. Öğretim Üyesi

Rüştü UÇAN

Üsküdar Üniversitesi

Dr. Öğretim Üyesi

Selden CEPNİ

Işık Üniversitesi

Öğr. Gör. Dr. 

Özlem YURTSEVER

Marmara Üniversitesi

Öğr. Gör. 

Ahmet ÇABUK

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi

Öğr. Gör.

Dilek AKER

Üsküdar Üniversitesi

Araştırma Görevlisi 

Tuğçe ORAL

Üsküdar Üniversitesi

USEM Koordinatörü

Belgisu ALTINTEN

Üsküdar Üniversitesi

A sınıfı İş Sağlığı Güvenliği Uzmanı

Arzu Temizalan Uçar

BİLİM KURULU

Ünvanı

Adı Soyadı

Kurums

Bölüm

Görevi

Prof. Dr.

Ali Fuat GÜNERİ

Yıldız Teknik Üniversitesi

Endüstri Mühendisliği

Bilim Kurulu Üyesi

Prof. Dr.

Bülent MERTOĞLU

Marmara Üniversitesi

Biyomühendislik

Bilim Kurulu Üyesi

Prof. Dr.

Emine CAN

İstanbul Medeniyet Üniversitesi

Fizik Mühendisliği

Bilim Kurulu Üyesi, Düzenleme Kurulu Üyesi

Prof. Dr.

Gönül Kunt KANDEMIR

İstanbul Yeniyüzyıl Üniversitesi

Eczacılık Fakültesi

Bilim Kurulu Üyesi

Prof. Dr.

Haydar SUR

Üsküdar Üniversitesi

Sağlık Yönetimi

Bilim Kurulu Üyesi

Prof. Dr.

İsmail EKMEKÇİ

İstanbul Ticaret Üniversitesi

Endüstri Mühendisliği

Bilim Kurulu Üyesi

Prof. Dr.

Nihat AKKUŞ

İstanbul Gedik Üniversitesi

Mekatronik Mühendisliği

Bilim Kurulu Üyesi

Doç. Dr.

Alparslan Hamdi KUZUCUOĞLU

İstanbul Medeniyet Üniversitesi

Bilgi Ve Belge Yönetimi

Bilim Kurulu Üyesi

Doç. Dr.

Asude ATEŞ

Sakarya Üniversitesi

Çevre Mühendisliği

Bilim Kurulu Üyesi

Doç. Dr.

Fatih YILMAZ

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi

Çalışma Ekonomisi Ve Endüstri İlişkileri

Bilim Kurulu Üyesi, Düzenleme Kurulu Üyesi

Doç. Dr.

Halil İbrahim GEÇİBESLER

Bingöl Üniversitesi

İş Sağlığı Ve Güvenliği

Bilim Kurulu Üyesi

Doç. Dr.

Müge ENSARİ ÖZAY

Üsküdar Üniversitesi

İş Sağlığı Ve Güvenliği

Bilim Kurulu Üyesi, Düzenleme Kurulu Üyesi

Doç. Dr.

Türker Tekin ERGÜZEL

Üsküdar Üniversitesi

Yazılım Mühendisliği

Bilim Kurulu Üyesi

Doç. Dr.

Yahya BOZKURT

Marmara Üniversitesi

Metalurji Ve Malzeme Mühendisliği

Bilim Kurulu Üyesi

Dr. Öğretim Üyesi

Gamze KAĞAN

Üsküdar Üniversitesi

İş Sağlığı ve Güvenliği

Bilim Kurulu Üyesi

Düzenleme Kurulu Üyesi

Dr. Öğretim Üyesi

Hacer KAYHAN

Üsküdar Üniversitesi

İş Sağlığı ve Güvenliği

Bilim Kurulu Üyesi, Düzenleme Kurulu Üyesi

Dr. Öğretim Üyesi

İpek KOCAGİL ERSOY

İstanbul Doğuş Üniversitesi

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

Bilim Kurulu Üyesi, Düzenleme Kurulu Üyesi

Dr. Öğretim Üyesi

Mustafa YAĞIMLI

İstanbul Gedik Üniversitesi

Bilgisayar Mühendisliği

Bilim Kurulu Üyesi

Dr. Öğretim Üyesi

Nuri BİNGÖL

Üsküdar Üniversitesi

Yapay Zeka Mühendisliği

Bilim Kurulu Üyesi, Düzenleme Kurulu Üyesi

Dr. Öğretim Üyesi

Nurullah YÜCEL

İstanbul Sağlık Bilimleri Üniversitesi

İş Sağlığı ve Güvenliği

Bilim Kurulu Üyesi, Düzenleme Kurulu Üyesi

Dr. Öğretim Üyesi

Rüştü UÇAN

Üsküdar Üniversitesi

İş Sağlığı ve Güvenliği

Bilim Kurulu Üyesi, Düzenleme Kurulu Üyesi

Dr. Öğretim Üyesi

Selden CEPNİ

Işık Üniversitesi

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Bilim Kurulu Üyesi, Düzenleme Kurulu Üyesi

Dr. Öğretim Üyesi

Serap TEPE

İstanbul Sağlık Bilimleri Üniversitesi

İş Sağlığı ve Güvenliği

Bilim Kurulu Üyesi

Dr. Öğretim Üyesi

Zeynep Feride OLCAY

İstanbul Aydın Üniversitesi

İş Sağlığı ve Güvenliği

Bilim Kurulu Üyesi

Öğretim Görevlisi

Abdurrahman İNCE

Üsküdar Üniversitesi

İş Sağlığı ve Güvenliği

Bilim Kurulu Üyesi

Öğretim Görevlisi

Ahmet ÇABUK

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi

İş Sağlığı ve Güvenliği

Bilim Kurulu Üyesi, Düzenleme Kurulu Üyesi

Öğretim Görevlisi

Ali Orhan KARACIĞAN

Üsküdar üniversitesi

İş Sağlığı ve Güvenliği

Bilim Kurulu Üyesi

Öğretim Görevlisi

Aybüke ALKANAT GÜNALTAY

İstanbul Medipol Üniversitesi

Sağlık Sistemleri Mühendisliği

Bilim Kurulu Üyesi

Öğretim Görevlisi

Dilek AKER

Üsküdar Üniversitesi

Nükleer Teknoloji ve Radyasyon Güvenliği

Bilim Kurulu Üyesi

Düzenleme Kurulu Üyesi

Öğretim Görevlisi

Hakan SEYREKOĞLU

Üsküdar Üniversitesi

İş Sağlığı ve Güvenliği

Bilim Kurulu Üyesi

Öğretim Görevlisi

Mustafa CÜNEYT GEZEN

Üsküdar Üniversitesi

İş Sağlığı ve Güvenliği

Bilim Kurulu Üyesi

Öğretim Görevlisi

Özlem YURTSEVER

Marmara Üniversitesi

Mülkiyet Koruma Ve Güvenlik

Bilim Kurulu Üyesi, Düzenleme Kurulu Üyesi

Öğretim Görevlisi

Sevil ÇIRAKOĞLU

Bursa Uludağ Üniversitesi

Mülkiyet Koruma Ve Güvenlik

Bilim Kurulu Üyesi

Araştırma Görevlisi 

Tuğçe ORAL

Üsküdar Üniversitesi

İş Sağlığı ve Güvenliği

Bilim Kurulu Üyesi

Düzenleme Kurulu Üyesi

Dr. Öğretim Üyesi

Mustafa DEMİRBİLEK

Gaziantep İslam ve Teknoloji Üniversitesi

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Bilim Kurulu Üyesi

Dr. Öğretim Üyesi

Sevim ÖZULUKALE DEMİRBİLEK

Yozgat Bozok Üniversitesi

Akdağmadeni Sağlık Yüksekokulu

Bilim Kurulu Üyesi

Dr. Öğretim Üyesi

Mustafa Salih EYGİ

Siirt Üniversitesi

İş Sağlığı ve Güvenliği

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Bilim Kurulu Üyesi

Öğretim Görevlisi

Abdül Halim ÖZKAN

Kırklareli Üniversitesi

Lüleburgaz Meslek Yüksekokulu

Bilim Kurulu Üyesi

Öğretim Görevlisi

Gökçe SÖNMEZ

Yıldız Teknik Üniversitesi

Mimarlık fakültesi

Bilim Kurulu Üyesi

Öğretim Görevlisi

Erhan Demir

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi

Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümü

Bilim Kurulu Üyesi

Bildirimlerin "dijitalisg@gmail.com" adresine iletilmesini rica ederiz.

Bildiri gönderimi ve hakemlik süreci:

Panelistler tarafından sempozyuma gönderilen tüm bildiriler düzenleme kurulu tarafından en az iki hakem tarafından değerlendirilerek, çift taraflı kör hakemlik sistemi uygulanmaktadır. Bildiriler hakem değerlendirmesi için Bilim Kurulu üyelerine gönderilecektir. Hakem önerileri doğrultusunda yeterli görülmeyen makaleler revizyon için yazarlara gönderilecektir. Revizyon sonrasında, bilimsel açıdan yeterli görülmeyen çalışmalar gerekçesi açıklanarak reddedilir. Kabul edilen bildiriler 4 yıldır Dergipark’ta yayınlanan OHS ACADEMY İş Sağlığı ve Güvenliği Akademi Dergisi’nde dergi kurallarına uygun olarak yayınlanabileceklerdir. Düzenleme kurulu sempozyuma gönderilen bildirileri, yazarların etnik kökenini, cinsiyet tercihini, tabiiyetini, dini inanışını veya politik düşüncesini dikkate almadan bilimsel içerik açısından değerlendirir. Gönderilen bildiriler için adil ve tarafsız isimsiz hakem değerlendirme sürecini sağlar. Gönderilen yayın ilgili tüm bilgileri yayımlanana kadar gizli tutar. Hakemler bildirileri tarafsız bir şekilde bilimsel içerik açısından değerlendirmekle yükümlüdür. Hakemler kendilerine ulaşan bildirileri gizli tutmak ve hakemlik sürecinden elde ettikleri bilgileri kişisel menfaatleri için kullanmamakla yükümlüdürler. Hakemler raporlarını veya bildiriler hakkındaki bilgileri başkalarıyla paylaşmamalıdır. Hakem kararları nesnel olmalıdır. Hakemler, yazar tarafından atıf yapılmamış veya yayımlanmış ilintili yayınları belirtmelidir.